Apkalpošanas darbi


Apkalpošanas darbi

Kompānijas Servocontrol pamatdarbība ir AVK (Apkure, Ventilācija, Kondicionēšana) sistēmas uzturēšana sabiedriskajās un ražošanas ēkās visā Latvijā. Plānveida un savlaicīga apkope nodrošina ekonomisku un nepārtrauktu sistēmas darbību.

Tehniskās apkalpošanas regularitāte un izmaksas ir atkarīgas no objekta specifiskuma, iekārtu daudzuma un klientu vēlmēm.

Tehniskās apkopes reglamentā tiek noteikts tehniskās apkopes biežums, apjoms, izmaksas, un mūsu servisa reaģēšanas laiks. Ja apkopes laikā tiek konstatēts bojājums, mūsu servisa speciālisti sastādīs tāmi to novēršanai un saskaņos ar jums darbu izpildes laiku, lai veiktu ārpuskārtas remontdarbu.

Mūsu servisa speciālisti nodrošina avārijas apkalpošanu 24 stundas diennaktī, garantējot klimata nodrošināšanas sistēmu nevainojamu darbību. Vajadzības gadījumā mūsu speciālisti var sniegt profesionālās konsultācijas atbilstoši jūsu prasībām.Sertifikāti:
Ventilācijas sistēmas apkalpošana

Daudzi nenovērtē ventilācijas sistēmu servisa apkalpošanas svarīgumu. Velti. Pat labi projektētai un montētai sistēmai ir nepieciešama regulāra tehniskā apkope. Tas Jums palīdzēs izvairīties no sekojošām ekspluatācijas problēmām: dārga aprīkojuma iziešana no ierindas un remonts, avārijas situācijas, kas saistītas ar gaisa apstrādes agregātu darba atteikumu, higiēnas normu pārkāpšana, ventilācijas efektivitātes kritums, konflikti ar klientiem, kā arī darba personāla un apmeklētāju neapmierinātība.
Servisa apkalpošana ietver vairākus pasākumus. Tos var iedalīt sekojošās grupās: diagnostika, serviss, tīrīšana un dezinfekcija, remonts.
Ventilācijas sistēmu diagnostika iekļauj sevī kopējo sistēmas apskati, lai noteiktu tās tehnisko stāvokli, ventilatoru darba testēšanu, sajaukšanas mezglu, elektrisko ķēžu, automātikas darba testēšanu. Tādu parametru kā temperatūra un mitrums mērīšana. Sistēmas darbības atbilstība ražotāja ekspluatācijas prasībām. Pēc šo pārbaužu rezultātiem var plānot tālāko tehnisko apkalpošanu.
Serviss paredz sekojošus darbus:
• gaisa apstrādes agregāta korpusa pārbaude un tīrīšana.
• filtrējošo elementu nomaiņa.
• elektrodzinēju, elektrotīkla, stiprinājumu stāvokļa pārbaude.
• rekuperatora, kalorifera, dzesētāja un sajaukšanas mezglu darba pārbaude.
• sistēmas hermētiskuma pārbaude.
• gaisa apstrādes agregāta sagatavošana ziemas vai vasaras periodam.
• mērīšanas ierīču un automātikas sistēmu testēšana.
• gaisa sadales regulēšana, izmantojot vārstus un difuzorus.

Gaisa vadu, difuzoru, sadales režģu, kā arī pašu gaisa apstrādes agregātu tīrīšana ir svarīga ne tikai no estētikas viedokļa. Šie darbi tieši ietekmē gan gaisa kvalitāti telpās, gan ventilācijas sistēmas efektivitāti kopumā. Īpaši svarīgi šādi pasākumi ir telpās, kurās tiek regulāri piesārņots gaiss, piemēram, ražošanā.
Remontdarbus var iedalīt plāna, kuri parasti ir nelieli – sīku sistēmas defektu novēršana un nodilušo detaļu nomaiņa, un būtiskos, kuri parasti ir neplānoti, saistīti ar kāda gaisa apstrādes aprīkojuma mehānisma vai mezgla iziešanu no ierindas. Būtiski remontdarbi bieži paredz demontāžu un attiecīgu agregāta daļu nomaiņu. Kā jau tika minēts, regulāra tehniskā apkope spēj novērst būtiskus bojājumus aprīkojuma darbā un tiem sekojošu dārgu remontu.

 Kondicionēšanas sistēmu apkalpošana

Kondicioniera (Split sistēmas) servisa apkalpošana ietver sekojošus darbus:
Iekšējais bloks
• Detalizēta bloka darba pārbaude visos režīmos
• Freona cauruļu apskate
• Filtru tīrīšana
• Korpusa, ventilatora, iztvaicētāja tīrīšana
• Iztvaicētāja un drenāžas sistēmas mazgāšana un dezinfekcija
• Elektrisko savienojumu pārbaude
• Temperatūras rādītāju pārbaude

Ārējais bloks
• Korpusa un kondensatora tīrīšana
• Kompresora, TRV un kondensatora ventilatora pārbaude.
• Freona cauruļu apskate
• Ventilatora un kondensatora tīrīšana
• Saldētājaģenta spiediena kontrole un papildus uzpilde nepieciešamības gadījumā
• Elektrisko savienojumu pārbaude

Kondicioniera tehniskā apkope jāveic vismaz 2 reizes gadā (parasti pavasarī un rudenī) sekojošu iemeslu dēļ:
• Saldētājaģenta spiediena kritums, kā rezultātā rodas noplūdes, kas negatīvi ietekmē sistēmas darba efektivitāti.
• Filtru, iztvaicētāja un kondensatora piesārņojums traucē normālu kondicioniera funkcionēšanu, kā arī samazina tā kalpošanas mūžu.
• Filtros un drenāžas sistēmā var uzkrāties slimības izraisoši mikrobi.

Regulāra servisa apkalpošana ļauj pagarināt kondicioniera kalpošanas ilgumu un minimizēt remontdarbus.

 

 Apkures sistēmu apkalpošana

Apkures sistēmas servisa darbi jāveic 2 reizes gadā, pirms apkures sezonas un pēc. Šeit var iekļaut sekojošus punktus:
• Sūkņu, vārstu, filtru un citu sistēmas daļu stāvokļa pārbaude.
• Cauruļvadu un radiatoru hermētiskuma kontrole.
• Elektrisko savienojumu, mērīšanas ierīču un automātikas pārbaude.
• Sistēmas sagatavošana vasaras vai ziemas periodam.
• Izgājušo no ierindas mezglu un mehānismu nomaiņa vai remonts.
• Siltumapmaiņas ierīču mazgāšana un radiatoru tīrīšana.

Veicamo darbu veids ir atkarīgs no apkures sistēmas konstrukcijas. Siltuma avoti var būt siltuma sūkņi, gāzes vai malkas katli, elektriskie sildītāji. Profesionāla tehniskā apkalpošana var pagarināt apkures sistēmas kalpošanas ilgumu un ļauj izvairīties no avārijas situācijām.

 

 

 

Pieteikt servisu: