Rekvizīti


Rekvizīti:

SIA “Servocontrol”
Reģ. Nr. 40003749617 / PVN Reģ. Nr. LV40003749617
Juridiskā adrese: Katrīnas dambis 21-2, Rīga, LV-1045
Biroja adrese: Slokas 52 lit. 5, Rīga, LV-1007
Tālr. +371 67377552; Fakss: +371 67377553
E-mail info@servocontrol.lv; www.servocontrol.lv
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV32HABA0551010098111
Paraksta tiesības:
Valdes loceklis Juris Svirins (uz statūtu pamata)
Mob. tālr. +371 265374665; E-mail juris@servocontrol.lv