Facebook

PROFESIONAL VENTILATION AND AIR CONDITIONING SERVICE

Heat pumps

Zemes siltumsūknis

 

Zemē tiek ierīkots siltumsūkņa ārējais kontūrs (horizontāli vai vertikāli), kas, kā enerģijas avotu izmanto zemē uzkrāto saules enerģiju. Pastāv divu veidu zemes siltumsūkņi – horizontālais glikola siltumsūknis un tiešās iztvaikošanas siltumsūknis. Glikola siltumsūkņa ārējā kontūrā tiek pildīts etilen glikola maisījums, kas nodod enerģiju aukstuma aģentam. Tiešās iztvaikošanas siltumsūkņos aukstuma aģents pats veic cirkulāciju ārējā kontūrā tam speciāli paredzētās caurulēs.

Gaisa siltumsūknis

 

Siltumsūknis aprīkots ar ārējo iztvaikošanas bloku, kas aprīkots ar ventilatoru. Iekārta siltuma ražošanai izmanto gaisā uzkrāto saules enerģiju arī pie ļoti zemām āra gaisa temperatūrām.

Gruntsūdens siltumsūknis

 

Gruntsūdens siltumsūknis enerģijas ražošanai izmanto gruntsūdenī uzkrāto enerģiju, kas visu gadu ir no 8 C līdz 10 C . Sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešami divi ūdens urbumi. Viens urbums tiek izmantots ūdens ņemšanai, otrs – ūdens atdošanai atpakaļ zemē.